Thời gian thi công: tháng 5 năm 2019
Địa điểm: Dự án Văn phòng phòng khám thẩm mỹ Vinh Anh
Ngân sách thi công:  600tr
Khách hàng: Phòng Khám Vinh Anh
Loại hình: Sảnh Văn phòng
Hiện Trạng: Bàn giao hoàn thiện cơ bản