Thời gian thi công: tháng 8 năm 2019
Địa điểm: Dự án Văn phòng phòng VVA Pharma
Ngân sách thi công:  550tr
Khách hàng: VVA Pharma
Loại hình: Văn phòng làm việc
Hiện Trạng: Bàn giao hoàn thiện cơ bản