Thời gian thi công: tháng 3 năm 2019
Địa điểm: Dự án Shop Ví da- Phụ kiện Lagom
Ngân sách thi công:  150tr
Khách hàng: Lagom store
Loại hình: Shop
Hiện Trạng: Bàn giao hoàn thiện cơ bản