Thời gian thi công: tháng 7 năm 2019
Địa điểm: Dự án Shop giày D-Sneakers
Ngân sách thi công:  160tr
Khách hàng: D-Snerkers
Loại hình: Shop
Hiện Trạng: Bàn giao hoàn thiện cơ bản