Thời gian thi công: tháng 3 năm 2021
Địa điểm: Văn phòng Sân Golf Tân Sơn Nhất
Ngân sách thi công:  3,9 tỷ
Loại hình: Văn Phòng làm việc